سوالات مسابقه کتابخوانی سلوک ارغوانی

گزینه صحیح با رنگ سبز مشخص شده است

1.کدام گزینه اشتباه است؟

الف.دلیل آنکه امام حسین(ع) جان خودش را در راه خدا داد تا مردم را از نادانی و سرگردانی در بیراهه نجات دهد.

ب.اولین نکته در زیارت امام حسین(ع) توحید و صفات الهی است.

ج.واژۀ «مُنظَلِم» یعنی ظلم‌پذیر

د. واژۀ «مَهدی» یعنی هدایت کننده

2.کدام گزینه اشتباه است؟

الف. «عبدالرحمان بن ابی بکر» توسط یزید ترور شد.

ب.«اُمّ جمیل»، خواهر ابوسفیان و همسر ابولهب، هیزم‌کش دوزخ است

ج.«آکِلَۀُ الاَکباد»، لقب همسر ابوسفیان و مادر معاویه است.

د.اولین دستاورد قیام عاشورا، زدودن افکار باطل و نشان دادنِ چهرۀ واقعی اسلام است.

3. «از دنیا جز تَه‌مانده‌ای همچون ته‌ماندۀ آبی در ظرفی و اندک‌عیشی مانند چراگاهی آفت‌زده باقی نمانده است»: این سخن از کیست؟

الف. امام حسن مجتبی(ع)    ب. امام حسین(ع)     ج. امام  سجاد(ع)     د.حضرت زینب(س)

4. «همانا روز شهادت حسین(ع) پلک‌هایمان را زخمی و اشک‌هایمان را جاری ساخت»: این سخن از کیست؟

الف . حضرت ولی‌عصر(عج)     ب. امام صادق(ع)     ج.امام سجاد(ع)       د.امام رضا(ع) 

5. راوی زیارت اربعین از زبان امام صادق(ع) چه کسی است؟

الف. جابر بن عبدالله انصاری  ب. صفوان بن جمّال   ج. عطیۀ بن سعد کوفی    د.بشیر جَذلم

6. کدام گزینه از مهم‌ترین دستاوردهای قیام عاشورا نیست؟   

الف. بیدارکردن شعور دینی       ب. عبرت‌آموزی از وقایع ماندگار تاریخ       ج.زنده کردنِ محبت اهل بیت در دل مردم

د.تأسیس مکتب

7. طبق سخن «قاضی عبد الجبار»، اولین کسی که جبر را در جامعۀ اسلامی نهادینه کرد چه کسی بود؟

الف. معاویه                 ب. یزید            ج. مأمون           د. عثمان

8. عبارت: «فلَیَسَ لَهُ فَوقَ بِرّ» (بالاتر از آن مقامی نیست)، به کدام صفت اختصاص دارد؟

الف. تقوا     ب. صبر     ج. شهادت         د. وفای به عهد

9. عبارت: «معقل المومنین»، بیانگر کدام ویژگیِ زیارت اربعین است؟

الف. دُعامت                    ب. قیادت                ج.دفاع               د. پناهگاه  

10. «هَکَذا حَتی اَلقَی ربّی بِدَمی مَغضوباً عَلَیَّ حَقّی» (باچنین رویِ خون‌آلودی پروردگارم را ملاقات خواهم کرد، در حالی که حقّم را غصب کردند): این سخن امام حسین (ع) در روز عاشورا بیانگر کدام ویژگی ایشان است؟

الف. پاک‌بازی و ایثارگری         ب. مجاهدت                       ج. خدامحوری                                  د.ظلم‌ستیزی

11. عبارت: «فَجاهَدَهُمْ فیک صابِراً مُحْتَسِباً حَتّی سُفِک فی طاعَتِک دَمُهُ وَاسْتُبیحَ حَریمُهُ»، بخشی از زیارت‌نامۀ چه کسی است؟

الف. امام حسین(ع)            ب. حضرت ابالفضل             ج. امام حسن مجتبی(ع)             د.امام علی(ع)

12.کدام گزینه جزو اهداف قیام عاشورا نیست؟

الف. اجرای احکام و حدود الهی    ب.شهادت مُنجیانه    ج.مبازره با فساد    د. اصلاح و پاکسازی جامعه از بدعت‌ها

13. عبارت: «وَ باعَ حَظَّهُ بِالاَرْذَلِ الاَدْنی» به کدام ویژگی دشمنانِ امام حسین(ع)  اشاره دارد؟

الف. آخرت‌فروشان           ب.خودفروشانِ ارزان‌‌فروش          ج.شهوت‌پرستان             د. فریفتگان دنیا

14. «دل‌های مردم با تو است ولی شمشیرهای آنان بر ضد تو»: این جمله از کیست؟

الف. مصعب بن زبیر               ب. عابس                ج. فرزدق                      د. مسلم

15.تعبیر «پوستین وارونه» برای چه کسی به کار برده شده است؟

   الف.یزید        ب.ابوسفیان         ج.معاویه      د. ابن زیاد

16. عبارت زیر بیان‌کنندۀ کدام یک از آموزه‌های زیارت امام حسین(ع) است؟ «اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیایَ مَحْیا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتى مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» (بارالها، زندگی‌ام را زندگی محمد و آل محمد و مرگم را مرگ محمد و آل محمد قرار ده).

الف. تبرّا و تولّا      ب.تثبیت مقام امامت سیدالشهدا      ج.آرزوی همراهی با عاشوراییان           د.الگوگیری از عاشوراییان

17. کدام گزینه اشتباه است؟

الف.عبارت: «پدرت برای هیچ آزاده‌ای عذری باقی نگذاشت»، از مصعب بن زبیر است.

ب.امام حسین(ع )به ما تعلیم داد که مردم می‌توانند در مقدّرات سیاسی خود تأثیرگذار باشند.

ج. تربت امام حسین(ع) شفا دارد

د.«غدّار» کسی است که کار را تمام رها می‌کند.

18. عبارت: «اَلسّلامُ علَی خلیلِ الله»، در زیارت اربعین با کدام یک از انبیای الهی هماهنگیِ آشکاری دارد؟

الف. حضرت نوح(ع)      ب. حضرت عیسی(ع)        ج.حضرت موسی(ع)      د.حضرت ابراهیم(ع) 

19. کدام عبارت زیر نادرست است؟

الف. حُبّ الهی عامل رسیدن ولیّ خدا به مقام قرب است.

ب.«نجیب» کسی است که به نهایت خلوص و اخلاص رسیده است.

ج.واژۀ «کُرُبات» جمع «کَرْب» به معنای اشک است.

د.تمام حرکت سیدالشهدا و زیربنای نگرش و جهاد او «فِی الله» است.

20.پاگیریِ جبهۀ مخالف پیامبر اسلام(ص) در کجا بود؟

الف.منزل ابوسفیان      ب.منزل ابوجهل      ج. منزل ولید بن مغیره   د. منزل معاویه

21.عبارت: « أَمْرِی لِأَمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ» (امر و کار من پیرو امر شماست)، بیان‌کنندۀ کدام مفهوم زیر است؟

الف.تسلیم کامل قلبی    ب.اطاعت عملی     ج.همراهی کامل          د.گزینه های 1 و 2

22. کدام افراد، شاعر اهل بیت نبودند؟

الف. «ابوهارون مکفوف» و «جعفر بن عفان» و «محتشم کاشانی»

ب. «بشیر بن جذلم» و «کمیت بن زید اسدی» و «ابوالعلاء معرّی»

ج. «سید حِمیری» و «دعبل خزاعی» و «محتشم کاشانی»

د. «کُمیت بن زید اسدی» و «سید حِمیری» و«جعفربن عفان»

23. عبارت «هَیهات مِنَّ الذِّله» با کدام رکن مکتب سید الشهدا(ع) ارتباط بیشتری دارد؟

الف. شجاعت    ب. ظلم‌ستیزی    ج.عزت نفس     د.آزادگی 

24. دلیل گوش ندادنِ لشکریان «عمر سعد» به سخنان امام حسین(ع) چه بود؟

الف. پُرشدن شکم‌هایشان از حرام   ب. مُهر زده شدن بر قلب‌هایشان   ج. محبت به دنیا     د. گزینۀ یک و دو

25. کدام عوامل باعث تمایز انسان‌ها در پیشگاه خداوند می‌شوند؟

الف.تقوا، علم، مجاهدت     ب.تقوا، عقل، ایمان     ج.عقل، دین، مجاهدت     د.تقوا، علم، صبر

26.«از نشانه‌های مؤمن خواندنِ زیارت اربعین است»: این سخن از کیست؟

الف. امام رضا(ع)     ب. امام حسن عسکری(ع)    ج. امام سجاد(ع)      د. امام صادق(ع)

27. اولین نقشۀ بَداندیشان برای حذف انسان‌های بزرگ چیست؟

الف. تطمیع     ب. ترورشخصیت     ج. ترور جان      د. بی‌اعتنایی

28. بر مبنای روایات ائمۀ اطهار(ع) پیش‌شرط‌های زیارت امام حسین(ع) چیست؟

الف.معرفت، تقوا، اخلاص       ب. تقوا، اشتیاق، اخلاص     ج. شور، اخلاص، تقوا       د.اشتیاق، معرفت، اخلاص

29. «به خدا سوگند، اگر صدایم بزنی اجابت می‌کنم و در کنار شما با دشمنانت می‌جنگم»: این جمله از کیست؟

الف. مُسلم           ب. شوذب      ج. مسلم بن عوسجه     د. عابس  شاکری

30. «شُحّ» با کدام ویژگی یاران امام حسین(ع) ضدّیت کامل دارد؟

الف. وفای به عهد      ب. مجاهدت    ج. آزادگی     د. ایثارگری

31. در زیارت اربعین، در عبارت: « أَشْهَدُ أَنَّکَ أَمِینُ اللَّهِ» (شهادت می‌دهم تو امین خداوند هستی) کدام گزینۀ زیر از مصادیق امانت نیست؟

الف.عقل                ب.عشق              ج.ولایت             د.صبر

32. «بدان، به خدا سوگند، از تو دست برنمی‌دارم تا آنکه نیزه را در سینۀ دشمنانت فروبرم»: این سخن را چه کسی به امام حسین(ع) گفت؟

الف. حبیب بن مظاهر       ب. عمرو بن قَرظه انصاری   ج. مسلم بن عوسجه      د.قاسم بن حسن

33. عبارت: «بدعت در دین جان گرفته است»، مربوط به کدام ویژگی یزیدیان است؟

الف.دین‌گریزی    ب.فسق و فجور    ج. دنیازدگی    د.پیمان‌شکنی

34. «اگر از هر آیۀ قرآن بپرسید، رازهای آن را به شما خواهم گفت. به خدا قسم، اگر بخواهم تفسیر سورۀ حمد را برای شما بازگوکنم، می‌توانم هفتاد بارِ شتر مطلب برایتان بگویم»: این سخن از کیست؟

الف.امام علی(ع)                 ب.امام حسین(ع)             ج.پیامبر(ص)                      د.امام سجاد(ع)

35. عبارت: «اَشهَدُ اَنَّکَ قَد اَقَمتَ الصَّلاةَ وَ آتَیتَ الزَّکاةَ» (شهادت می‌دهم که همانا تو نماز را به پاداشتی و زکات را پرداخت نمودی)، به کدام آموزۀ زیارت امام حسین(ع) اختصاص دارد؟

الف. تثبیت مقام ایشان    ب. ذکر مقامات و ویژگی‌های امام     ج. معرفی حَسَب و نَسَب     د. ذکر توحید

36. «بِنَفسی اَنتَ یا اَخی» (جانم فدای تو برادرم): این جمله، خطاب به چه کسی گفته شده است؟

الف. امام حسین(ع)    ب. حضرت علی اکبر     ج.حبیب بن مظاهر     د. حضرت اباالفضل

37. «شیعیان ما را به زیارت قبر حسین(ع) فرمان دهید؛ چرا که به جا آوردنِ آن بر هر مؤمنی که اقرار به امامت حسین(ع) از سوی خدای عزوجل کند واجب است»: این سخن از کیست؟

الف. امام سجاد(ع)                   ب. امام باقر(ع)                  ج. امام صادق(ع)                           د.امام رضا(ع)

38.عبارت: «برایم مهم نیست و باکی ندارم از اینکه تب و آبله و طاعون تمام لشکریانم را فراگیر و من به پُشتی‌های نرم تکیه زده باشم»، از چه کسی است؟

الف. معاویه                  ب. ابن زیاد              ج. یزید             د. عمروعاص

39. این رَجَز از چه کسی است؟

                  لا اَرهَبُ المَوتَ اِذِ المَوتُ رَقَی                                                حتی اُوارَی فِی المَصالیتِ لَقا

«هنگامی که مرگ بانگ زند، هیچ هراسی از آن ندارم تا وقتی که بدنم میان مردان جنگی بیفتد و با خاک پوشیده شوم».

الف. حضرت عباس      ب. حضرت علی اکبر     ج. حضرت قاسم      د. امام حسین(ع)

40. همراهی با امام حسین(ع) به چه معناست؟

الف.همراهی با اندیشۀ ایشان    ب. همراهی با مکتب ایشان    ج. همراهی با خواستۀ ایشان    د. تمام موارد