گام‌های موفقیت

تومان35,000

گام‌هاي موفقيت دستاورد سلسله مباحث قرآن‌پژوهي وشرح هشت پله تا ملاقات خداست که از فکر آغاز شده و تا مقام رضا پایان می‌پذیرد. گام‌های رسیدن به موفقیت که هریک فصل جداگانه‌های را در این نوشتار به خود اختصاص داده است.

توضیحات

با تصحیح (بازنویسی و مأخذیابی و ویرایش جدید)،این کتاب شرح مشتاقانه‌ای است در پهنه کلام الهی و حکایت سلوکی است تا ستیغ کامیابی و سعادت؛ گام‌های موفقیت دستاورد سلسله مباحث قرآن‌پژوهی است؛ سلسله مباحثی که شرح هشت پله تا ملاقات خداست که از فکر آغاز شده و تا مقام رضا پایان می‌پذیرد. گام‌های رسیدن به موفقیت که هریک فصل جداگانه‌های را در این نوشتار به خود اختصاص داده عبارتند از: گام اول: فکر؛ گام دوم: ذکر؛ گام سوم: شکر؛ گام چهارم: علم؛ گام پنجم: محبت؛ گام ششم: صبر؛ گام هفتم: توکل؛ گام هشتم: رضا. گفتنی است این مجموعه در پاییز 85 در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شده و در سال89 جامه کتابت بر تن پوشیده است.

اطلاعات بیشتر

وزن 420 g