ملک سلیمان

تومان20,000

با تصحیح (بازنویسی و مأخذیابی و ویرایش جدید)، کتاب حاضر از سلسله مباحث مديريت‌اسلامى است و در آن قسمتى از سير حضرت سليمان در سوره نمل (آيات 15 الى 44) بررسی و از خلال آن چهارده اصل از اصول مديريت قرآنى استخراج شده‌است. این کتاب به‌طور اجمالی جایگاه مدیریت در قرآن را بررسی می‌کند.

توضیحات

با تصحیح (بازنویسی و مأخذیابی و ویرایش جدید)، کتاب حاضر از سلسله مباحث مدیریت‌اسلامى است و در آن قسمتى از سیر حضرت سلیمان در سوره نمل (آیات 15 الى 44) بررسی و از خلال آن چهارده اصل از اصول مدیریت قرآنى استخراج شده‌است. این کتاب به‌طور اجمالی جایگاه مدیریت در قرآن را بررسی می‌کند و برخی اصول استخراج شده آن عبارتند از: اصل تفقّد و نظارت، اصل تکریم و تشخّص، اصل عزت و شرافت، اصل دورى از غرور و توهّم، اصل کتمان و پوشیده ‏کارى و… .

اطلاعات بیشتر

وزن 190 g