شکر و شکایت

تومان18,000

شکر‌و‌شکایت دومین دفتر از مجموعه گرانسنگ درس‌های نهج البلاغه و شرح نامة امیرالمومنین به عثمان بن حنیف انصاری یا همان نامه45 است که حضرت در آن درس‌های فراوانی به همه پویندگان راه حق علی الخصوص زمامداران و مسئولان کشورهای اسلامی داده اند.

توضیحات

با تصحیح (بازنویسی و مأخذیابی و ویرایش جدید)، شکر‌و‌شکایت دومین دفتر از مجموعه گرانسنگ درس‌های نهج البلاغه و شرح نامه امیرالمومنین به عثمان بن حنیف انصاری یا همان نامه45 است که در 371صفحه شرح شده است. این نامه از نامه‌های مهم نهج البلاغه است که درس‌های فراوانی به همه پویندگان راه حق علی الخصوص زمامداران و مسئولان کشورهای اسلامی داده و ایشان را به ساده‌زیستی و تقوا دعوت نموده و آن را لازمه مسئولیت خطیر رهبری جامعه اسلامی برمی‌شمارد.

اطلاعات بیشتر

وزن 540 g