شوق کعبه

تومان4,000

آیات حج در قرآن

توضیحات

این سخنرانی که در قالب یک لوح (MP3) ارائه شده تفسیر مجموعه آیات حج در قرآن کریم ذیل حدود بیست عنوان، پیرامون حقایق حج است.

اطلاعات بیشتر

وزن 1300 g