سپهر فضیلت

تومان15,000

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بزرگ‌مردی الهی است که انسان را به افق‌های بلند انسانیت و نهان‌خانۀ جمالِ مستور الهی رهنمون می‌کند. شناخت مناقب و فضایل این شاهبازِ سپهر فضیلت، ازسویی نشانگر عظمت آفرینش خداوندی و مقصود حضرت حق از خلقت بنی‌آدم است و از سویی، هویداگر جمال سیر انسان تا بلندای معرفت و حقیقت. بررسی مراحل مختلف عمر بابرکت امام علی علیه‌السلام می‌تواند بزرگ‌ترین آموزگار انسان در تمام منازل زندگی باشد.

«سپهر فضیلت» نام دفتری دیگر از سلسله‌کتاب‌های زلال عترت بوده که شرح عشق‌ورزی به ساحت مبارک این امام همام است.

در این اثر جدید، در فصل اول، مروری کوتاه خواهیم داشت بر تاریخ زندگی امام علیه‌السلام؛

در فصل دوم، تجلیِ هدف آفرینش در امام علی علیه‌السلام را مشاهده می‌کنیم؛

در فصل سوم، کلام امام علیه‌السلام در بیان ویژگی‌های خودش را می‌نگریم و در فصل چهارم، فضایل امام علیه‌السلام را در کلام ابن‌ابی‌الحدید به نظاره می‌نشینیم.

امید است این عرض ارادت، مقبول خاطر مبارکشان افتد.

توضیحات

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بزرگ‌مردی الهی است که انسان را به افق‌های بلند انسانیت و نهان‌خانۀ جمالِ مستور الهی رهنمون می‌کند. شناخت مناقب و فضایل این شاهبازِ سپهر فضیلت، ازسویی نشانگر عظمت آفرینش خداوندی و مقصود حضرت حق از خلقت بنی‌آدم است و از سویی، هویداگر جمال سیر انسان تا بلندای معرفت و حقیقت. بررسی مراحل مختلف عمر بابرکت امام علی علیه‌السلام می‌تواند بزرگ‌ترین آموزگار انسان در تمام منازل زندگی باشد.

«سپهر فضیلت» نام دفتری دیگر از سلسله‌کتاب‌های زلال عترت بوده که شرح عشق‌ورزی به ساحت مبارک این امام همام است.

در این اثر جدید، در فصل اول، مروری کوتاه خواهیم داشت بر تاریخ زندگی امام علیه‌السلام؛

در فصل دوم، تجلیِ هدف آفرینش در امام علی علیه‌السلام را مشاهده می‌کنیم؛

در فصل سوم، کلام امام علیه‌السلام در بیان ویژگی‌های خودش را می‌نگریم و در فصل چهارم، فضایل امام علیه‌السلام را در کلام ابن‌ابی‌الحدید به نظاره می‌نشینیم.

امید است این عرض ارادت، مقبول خاطر مبارکشان افتد.

اطلاعات بیشتر

وزن 260 g