زن از منظر قرآن کریم

تومان45,000

این کتاب، دربرگیرندۀ تفسیر و توضیح بیش از 200آیه از آیات کریمۀ قرآن است که به توصیف جایگاه بانوان در کلام خدا، احکام مربوط به آن‌ها و تبیین زوایای گوناگون وجودی زن در معارف الهی می‌پردازد.

توضیحات

این کتاب، دربرگیرندۀ تفسیر و توضیح بیش از 200آیه از آیات کریمۀ قرآن است که به توصیف جایگاه بانوان در کلام خدا، احکام مربوط به آن‌ها و تبیین زوایای گوناگون وجودی زن در معارف الهی می‌پردازد. دراین نوشتار مباحثی طبقه‌بندی شده و منسجم و منظّم از موضوعات همپیوند با زنان، در قرآن کریم به علاقه‌مندان آموزه‌های وحیانی، در هشت بخش کلی زیر پیشکش شده است: 1- خلقت زن به روایت قرآن 2- سرنوشت زن در عصر جاهلی 3- کرامت زن در قرآن 4- نقش‌های ویژه زن در زندگی 5- ویژگی‌های فقهی و حقوقی زنان 6- الگوهای مثبت و منفیِ زن در قرآن کریم 7- سیمای زن در جهان آخرت 8- کامل‌ترین الگوی زن در قرآن کریم

اطلاعات بیشتر

وزن 535 g