زلال آب در آیینه وحی

تومان4,500

 با طبيعت، يكى از ابعاد وجودى قرآن كريم است. خداوند متعال در اين باب، انسان‏ها را به شناخت و انس و مهرورزى و استفاده بهينه از جهان پيرامون دعوت مى‏ نمايد. تذكّر به منابع آب و صفات و خصوصيات آن نيز بخشى از موضوعات قرآن است که حضور شادابى در آيينه وحى دارد. در اين نوشتار سعی شده تا به گوشه ‏اى از اشارات الهى در قرآن به اين عنصر حياتى پرداخته شود.

توضیحات

قرآن حلقه واسطه میان خداوند و بندگان او و جلوه‏گاه اسرار رستن از خود و به حضرت دوست پیوستن است. آنچه قرآن به بشریّت تعلیم مى‏دهد، حدیث خوب شناختن و پسندیده زیستن و نیکو رسیدن است. و کمال آدمى را هنگامى مى‏توان به نظاره نشست که توفیق رفیق شده و تکامل و ارتباط مقبول و کارآمد در ارتباط با خالق و مخلوق و خود و طبیعت حاصل شود. بخش ارتباط با طبیعت، یکى از ابعاد وجودى قرآن کریم است. خداوند متعال در این باب، انسان‏ها را به شناخت و انس و مهرورزى و استفاده بهینه از جهان پیرامون دعوت مى‏نماید. از این باب است که آسمان، زمین، کوه، دشت، دریا و دیگر مواهب طبیعى حضور جدّى در قرآن یافته‏اند و همگونى میان طبیعت و شریعت در لابه ‏لاى سطور قرآن کریم دیده مى‏شود. تذکّر به منابع آب و صفات و خصوصیات آن نیز بخشى از موضوعات قرآن است که حضور شادابى در آیینه وحى دارد. در این نوشتار سعی شده تا به گوشه‏اى از اشارات الهى در قرآن به این عنصر حیاتى پرداخته شود.

اطلاعات بیشتر

وزن 115 g