حریم شیدایی

تومان10,000

آیات مربوط به حج

توضیحات

حریم شیدایی منتخبی از آیات حج در قرآن کریم است (از سوره‌های بقره و آل عمران و حج) که به موضوعاتی از قبیل نقش اساسی تغییر قبله، فریضه حج، منافع حج، مقام کعبه و… اختصاص دارد و در 12جلسه و قالب سه لوح (DVD) تصویری ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر

وزن 1300 g