بزم دوزخیان

تومان4,500

در کتاب بزم دوزخیان که پنجمین دفتر از سلسله مباحث مفاهیم قرآنی است رذیله «غیبت» که یکی از آفات زیانبار اخلاقی است و عمدتا از طریق زبان بروز پیدا می‌کند بررسی شده است و این نوشتار به بازشناسی و تبیین این مفهوم در پرتو رهنمودهای انسان‌ساز قرآن و عترت می‌پردازد.

توضیحات

در کتاب بزم دوزخیان که پنجمین دفتر از سلسله مباحث مفاهیم قرآنی است رذیله «غیبت» که یکی از آفات زیانبار اخلاقی است و عمدتا از طریق زبان بروز پیدا می‌کند بررسی شده است و این نوشتار به بازشناسی و تبیین این مفهوم در پرتو رهنمودهای انسان‌ساز قرآن و عترت می‌پردازد. برخی سرفصل‌های کتاب عبارتند از: معنای لغوی و اصطلاحی غیبت، حقیقت ملکوتی غیبت، بررسی ریشه‌های غیبت، آثار و پیامدهای غیبت،مصادیق مجاز غیبت، درمان غیبت، غیبت از منظر روایات و … .

اطلاعات بیشتر

وزن 100 g