آیه ها (9)

تومان3,500

چگونه مسئله ولایت از آیه تبلیغ فهمیده می شود؟
چه نکته ای هم سنگ تمام رسالت پیامبر (ص) است

توضیحات

چگونه مسئله ولایت از آیه تبلیغ فهمیده می شود؟
چه نکته ای هم سنگ تمام رسالت پیامبر (ص) است

اطلاعات بیشتر

وزن 55 g