آیه ها (7)

تومان3,000

چگونه آیه وضو شکل وضو گرفتن را بیان می کند؟
دلیل اختلاف وضوی شیعیان و اهل سنت در چیست؟

توضیحات

چگونه آیه وضو شکل وضو گرفتن را بیان می کند؟
دلیل اختلاف وضوی شیعیان و اهل سنت در چیست؟

اطلاعات بیشتر

وزن 40 g