آیه ها (3)

تومان4,700

مجموعه «آیه‌ها» تلاشی است برای تبیین و شفاف‌سازی گزاره‌هایی از قرآن که ممکن است در نگاه ساده و نگرش اولیه، برانگیزاننده سوالات و حتی ابهاماتی باشد اما در نگاه بعدی و در تاملی عمیق‌تر، در لفظ و محتوای آن، دریچه‌های فهم گسترده‌تر گشوده می‌شود.

سابقۀ درگیرشدنِ  انسان‌ها با «سِحر» بسا به دیرینگیِ عمر نبوت است؛ زیرا از موضوعاتی که بدخواهان انبیا در مواجهه با اعجاز پیامبران بر آن تکیه می زدند و به گمان خود به وسیلۀ آن با مردم الهی رقابت می کردند، همین مقولۀ سِحر و جادوست که متاسفانه زیان‌های جبران‌ناپذیری برای بشر به دنبال آورده است.

«چشم‌زخم» و «تطیّر» یا همان «فال بدزدن» نیز همواره ذهن مردم را به خود مشغول کرده و به نوعی با سِحر پیوند دارد.

در دفتر سومِ آیه‌ها(آیات سؤال‌برانگیز قرآن)، آیاتِ این موضوعات بررسی می‌شود.

 

توضیحات

مجموعه «آیه‌ها» تلاشی است برای تبیین و شفاف‌سازی گزاره‌هایی از قرآن که ممکن است در نگاه ساده و نگرش اولیه، برانگیزاننده سوالات و حتی ابهاماتی باشد اما در نگاه بعدی و در تاملی عمیق‌تر، در لفظ و محتوای آن، دریچه‌های فهم گسترده‌تر گشوده می‌شود.

سابقۀ درگیرشدنِ  انسان‌ها با «سِحر» بسا به دیرینگیِ عمر نبوت است؛ زیرا از موضوعاتی که بدخواهان انبیا در مواجهه با اعجاز پیامبران بر آن تکیه می زدند و به گمان خود به وسیلۀ آن با مردم الهی رقابت می کردند، همین مقولۀ سِحر و جادوست که متاسفانه زیان‌های جبران‌ناپذیری برای بشر به دنبال آورده است.

«چشم‌زخم» و «تطیّر» یا همان «فال بدزدن» نیز همواره ذهن مردم را به خود مشغول کرده و به نوعی با سِحر پیوند دارد.

در دفتر سومِ آیه‌ها(آیات سؤال‌برانگیز قرآن)، آیاتِ این موضوعات بررسی می‌شود.

اطلاعات بیشتر

وزن 60 g