آیه ها (10)

تومان4,500

آیه‌ای که محرمات الهی را بیان می کند چه ارتباطی با ولایت دارد؟
اکمال دین و اتمام نعمت چه نسبتی با مسئله غدیر دارد؟

توضیحات

آیه‌ای که محرمات الهی را بیان می کند چه ارتباطی با ولایت دارد؟
اکمال دین و اتمام نعمت چه نسبتی با مسئله غدیر دارد؟

اطلاعات بیشتر

وزن 55 g